Spirytyzm i złe duchy

0

Diabeł ma pod swoimi rządami władców światowych oraz fałszywą religię, która zaślepia tych ludzi i prawdy biblijne. Ponadto złe duchy zwodzą mężczyzn i kobiety poprzez spirytyzm. Zjawisko to opiera się na nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu ze złymi duchami lub za pomocą pośrednika, którego rolę spełnia człowiek nazywany medium. Przez praktykowanie tego typu zjawisk, człowiek dostaje się pod władanie demonów, na czele których stoi sam szatan. Wszelkie tego typu praktyki są wyszczególnione w Biblii, która jednocześnie również przed nimi ostrzega. Jedną z najbardziej znanych metod stosowanych w spirytyzmie jest wróżenie. Polega ono głównie na przewidywaniu przyszłości, dowiadywaniu się o czymś nieznanym, zagubionym lub zwracaniu się o pomoc do duchów. Wróżenie ma na celu zdobycie korzyści materialnych, wzbogacenie się kosztem naiwnej ofiary. Spirytyzm budzi zaciekawienie wśród licznych osób, ponieważ zawiera w sobie coś tajemniczego i mistycznego. Czasami fascynacja przeradza się w praktykowanie. Objawia się to uprawianiem czarów, zainteresowaniem wuduizmem, hipnozą, a nawet astrologią. Jeśli spirytyzm stał się czyjąś pasją, to będzie taka osoba otaczała się tą tematyką ze wszystkich stron. Będzie czytać książki na ten temat, chodzić na seanse filmowe lub oglądać programy dokumentalne związane z tym nowym zainteresowaniem. Po wdrożeniu się do świata spirytyzmu, człowiek może nawet zacząć chodzić na spotkania z samym medium, aby również złe duchy były w stanie nawiązać z nim kontakt. Tego typu zaawansowane praktyki, zaczynają znacząco oddalać nas od Boga.